Teren gratuit pentru tineri 2019. Cum poți obține teren gratuit de la Primărie și ce trebuie să faci |

0

Teren gratuit pentru tineri 2019. Anul acesta, tinerii care vor să își construiască o casă, pot primi ajutor de la stat, prin acordarea, la cerere, a unui teren gratuit.

Teren gratuit pentru tineri 2019. Pentru a putea beneficia de un teren gratuit e la Primărie, conform legislației în vigoare, solicitanţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii.

De menționat este și faptu că nu orice localitate are terenuri disponibile, astfel că solicitanții ar trebui să se intereseze direct la primărie.

Teren gratuit pentru tineri 2019. Regulile din 2019 pentru acordarea gratuită de teren pentru construirea unei case sunt incluse în Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Teren gratuit pentru tineri 2019. Cui se adresează
Potrivit legii, solicitanții care au o vârstă cuprinsă între 18 şi 35 de ani au posibilitatea de a cere autorităţilor locale atribuirea unei suprafeţe de teren, în vederea construirii unei locuinţe proprii. Ulterior, terenul este acordat pentru folosinţă gratuită, atât timp cât există casa pe el. Terenul poate fi cumpărat ulterior de la stat.

“Prezenta lege reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani a unei suprafeţe de teren, din terenurile aflate în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti în care este situat terenul”, prevede actul normativ, cu precizarea că atribuirea terenurilor este făcută într-o anumită ordine de prioritate, în funcţie de criteriile aprobate de fiecare consiliu local.

Teren gratuit pentru tineri 2019. Suprafețe terenuri
Suprafeţele terenurilor solicitate sunt acordate în funcție de localitate. Pentru municipii şi sectoarele Bucureştiului, suprafaţa minimă este de 150 de metri pătraţi, iar cea maximă – de 300 de metri pătraţi. În cazul oraşelor, suprafeţele variază între 250 şi 400 mp, în timp ce în comune şi în sate suprafeţele variază între 250 şi 1.000 mp.

Fiecare localitate trebuie să inventarieze terenurile ce pot fi atribuite tinerilor și să le valideze prin hotărâre a consiliului local.

De menționat este și faptul că nu toate localitățile din România dispun de terenuri pentru tineri.

Teren gratuit pentru tineri 2019. Cine nu poate deține un teren
– Pentru a putea cere teren gratuit de la stat, tinerii trebuie să aibă cel puţin 18 şi cel mult 35 de ani.

– nu trebuie să dețină o altă casă sau un alt teren

-cererea se depune la consilului local al comunei, orașului, municipiului, sectorului,

Teren gratuit pentru tineri 2019. Acte necesare
o copie a certificatului de naştere;
o copie a cărţii de identitate;
o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu deţine/n-a deţinut în proprietate o locuinţă/un teren destinat construirii unei locuinţe;
o declaraţie similară, însă care se depune la data rezolvării cererii.
-dosarul este analizat în 15 zile de la depunere.
-tinerii trebuie să începă lucrările în termen de un an, altmiteri, terenul se pierde.
Teren gratuit pentru tineri 2019. Acte necesare construirii unei case
Pentru a-ți face o casă, trebuie să treci prin următoarele etape și să obții următoarele documente.

certificatul de urbanism;

avizeul şi acordurilor necesare;

întocmirea documentaţiilor şi proiectelor tehnice;

obţinerea autorizaţiei de construire;

executarea lucrărilor şi verificarea calităţii acestora;

terminarea lucrărilor şi intabularea locuinţei.

sursa: avocatnet.ro

Diverse |


DISTRIBUIȚI